קטגוריה: מאמרים

מאמרים

רישיון עסק

רישיון עסק

הקדמה ישנם סוגי עסקים הטעונים רישיון עסק ע"פ חוק רישוי עסקים וסוגי עסקים שאינם טעוני רישיון עסק. את רשימת העסקים ניתן לבדוק בצו רישוי עסקים

שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה

שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה

שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה – מה צריך לדעת? שחרור ערבות בנקאית – כאשר מקבלים היתר בניה הוועדה המקומית לתכנון ובניה לוקחת ממבקש ההיתר ערבות

טופס 4 ותעודת גמר

טופס 4 – תעודת גמר

טופס 4 הקדמה טופס 4 נדרש בשני מקרים עיקריים: טופס 4 למבנים חדשים שנמצאים בשלבי בניה טופס 4 למבנים ישנים (מבנים שקיימים שנים) טופס 4

בדיקת נכס לפני רכישה

בדיקת נכס לפני רכישה

בדיקת נכסים לפני רכישה – הקדמה בדיקת נכס לפני רכישה – לפני שרוכשים נכס חשוב להבין שהבדיקה הראשונית היא הבדיקה החשובה ביותר! במאמר זה ריכזתי

תכנון אדריכלי בתים פרטיים

תכנון בתים פרטיים

תכנון בתים פרטיים – הקדמה תכנון בתים פרטיים מתחיל במגרש ריק שייעוד הקרקע שלו הוא למגורים בלבד, אם יש בבעלותכם קרקע פרטית חקלאית, לא ניתן

היתר שינויים

היתר שינויים ללא תוספת שטחים

היתר שינויים ללא תוספת שטחים – מה זה? היתר בנייה ללא תוספת שטח – שינויים זה עדכון של ההיתר האחרון שיצא, הוא יכול להידרש בשני

היתר לשימוש חורג

היתר לשימוש חורג

היתר לשימוש חורג בבנייה – הקדמה לכל היתר יש התייחסות לשטח המבונה ולשימוש שלו, בהיתר הבניה כתוב מה השימוש המותר לדוג' : מגורים, גן ילדים,

הכשרת חריגות בניה

הכשרת חריגות בניה

הכשרת חריגות בניה – הקדמה הכשרת חריגות בנייה – חוק התכנון והבניה קובע שכל מבנה שטעון היתר מחויב בהיתר בניה, אם אין לו היתר הוא

צרו איתנו קשר