שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה

שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה

שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה – מה צריך לדעת?

שחרור ערבות בנקאית – כאשר מקבלים היתר בניה הוועדה המקומית לתכנון ובניה לוקחת ממבקש ההיתר ערבות בנקאית בסכום מסוים (יש תעריף) על מנת להבטיח את קיום תנאי ההיתר בפועל.

לכל וועדה יש את הנוסח הקבוע שלה שאותו יש להעביר לבנק של מבקש ההיתר (המבקש מעביר) והבנק בעצם מוציא שטר ערבות בנקאית בסך X לטובת הבטחת\קיום\הריסה\תוספת לפי היתר מס'XXXX  לאחר מכן הוועדה מפקידה את הערבות אצל החשב בעירייה בתוך כספת עד לתאריך בה יפקע תוקפה, ברגע שייפקע התוקף, ניתן לבקש מהבנק להאריך אותה (כרוך בעלות כספית לבנק) או לעמוד בתנאי ההיתר ולשחרר אותה.

שאלות נפוצות:

מה זה ערבות בנקאית?

זה כסף בסך סכום מסוים שנקבע ע"י הוועדה (לפי תעריף) שנסגר בחשבון של מבקש ההיתר, הכסף הזה סגור ולא ניתן לפתוח אותו אלא אם המבקש עומד בכל תנאי ההיתר ומקבל מכתב שחרור ערבות ועם מכתב השחרור הבנק משחרר את הכסף.

מה מטרת הערבות?

מטרתה היא להבטיח שמבקש ההיתר יבנה את המבנה בדיוק לפי ההיתר ותנאיו, במידה ותהיה סטיה בבניה מההיתר הוא לא יוכל לקבל מכתב שחרור לערבות וכשייפקע תוקפה של הערבות היא תחולט ע"י העירייה. 

כל הרעיון הוא שלוועדה יהיה כלי\כוח לדרוש מהבונה לעמוד בתנאי ההיתר מבלי לרדוף אחריו, זה עובד ברוב המקרים ויוצר עמידה בתנאי היתר וסדר בכל הנוגע לבניה. 

מי מוסמך לשחרר את הערבות?

מי שחותם על שחרור הערבות הוא מהנדס העיר כאשר הוא מקבל המלצה מקצועית של מחלקת פיקוח בניה שמעבירה אליו חוות דעת מקצועית האם עמד בכל תנאי ההיתר, במידה ולא עמד יידרש להשלים את מה שחסר ורק לאחר מכן תשוחרר הערבות. 

באילו סכומים מדובר? 

ערבות בנקאית תלויה בסוג ההיתר לדוג' אם בונים מגדל בניה רויה אז מן הסתם שהתנאים שם יהיו הרבה יותר מורכבים והם יכולים להגיע ל100,000 ש"ח ערבות. 

אך אם מדובר בבית צמוד קרקע זה נע בין 5,000 ש"ח ל50,000 ש"ח אבל הכל תלוי בסוג הפרוייקט.

לשאלות נוספות צרו קשר ואשיב ללא עלות בשמחה ☺

לבנות בשקט – תכנון אדריכלי מקצועי!

שחרור ערבות בנקאית להיתר בניה

עוד מידע

צרו איתנו קשר